Makale Tasarım

Yeşil Çatı Sistemlerinin Fiziksel Çevredeki Dengeleyici Özellikleri

Dünyada şehirlerin toplam nüfusu 20. yüzyılın başında 200 milyon kişiyken (dünya nüfusunun %15’i), 21. Yüzyılın başında 2,9 milyar kişiye (dünya nüfusunun %50’si) ulaşmıştır. Bu oran, günümüzde gezegenimizin yüzölçümünün %2,8’inin kentsel alanlarla kaplı olduğu anlamına gelmektedir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren yerkürenin ortalama yüzey sıcaklığındaki artış nedeniyle küresel ısınma gittikçe önem kazanan bir konu olmaktadır. Kentleşme küresel […]