Manisa

Kentsel Mekânların Tarih İçerisindeki Değişimi Manisa Emekliler Parkı Örneği: Bölüm 2

MANİSA EMEKLİLER PARKI TASARIMINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME Manisa 5-8 Eylül 1922 büyük yangınından sonra 29 Ekim 1922 günü belediyenin bir Fransız şehircilik firması ile anlaşıp yangın alanlarında kurulacak olan yeni Manisa’nın imar planını yapılması için harekete geçildiğinden bahsetmiştim. Makalenin 1. bölümünü okumak için tıklayınız. İmar planı yapılıp, Emekliler Parkı’nın tasarlanmasına kadar geçen süre bir hayli […]

Manisa

Kentsel Mekânların Tarih İçerisindeki Değişimi Manisa Emekliler Parkı Örneği: Bölüm 1

Manisa  kentinde genellikle tarihi eserlerin ve camilerin bulunduğu kısımlar anayolların birleşme noktaları olarak düzenlenmiştir. 1922 yılı Büyük Manisa yangınından sonra 29 Ekim 1922 günü Belediye’nin bir Fransız şehircilik firması ile anlaşıp yangın alanlarında kurulacak yeni Manisa’nın imar planını yaptırmaya başlamıştır. Şehir içindeki yolların genişliği, İstasyon, Hükümet, Sultan ve Karaköy alanlarının varlığı İzmir kentinde olduğu gibi […]

Manisa

Manisa Nüfus Projeksiyonu

Nüfus projeksiyonları, sosyal ve ekonomik oluşumları yansıtıp sayısallaştırma yapan, ayrıca sektörler için gerekli olan üretici ve tüketici olan toplulukları tespit etmeye yarayan bir araçtır. Nüfus projeksiyonu doğum, ölüm ve göç hareketlerinin ilerdeki eğilimleri ile ilgili varsayımlar aracılığıyla nüfus yoğunluğunun gelecekteki hareketleri hakkında tahminler yapılmasına olanak sağlamaktadır. Nüfus tahmin ve projeksiyonlarını dayandıkları metot ve kullandıkları verilere […]

Manisa

Tarihsel Süreç İçerisinde Manisa Mahallerin ve Nüfusun Gelişimi

Manisa kenti Osmanlı döneminde önemli şehirlerinden başında gelmekteydi. Bu yazımızda Manisa mahallelerinin tarihsel süreç içerisindeki değişimi ve gelişimden bahsedeceğiz. Osmanlı devleti döneminde mahalle, aynı mescitte ibadet eden cemaatin aileleri ile birlikte ikamet ettikleri şehrin alt birimi, şeklinde ifade edilmektedir. Osmanlı’da mahalle halkı aynı ibadet mahallinde, yani mescit, kilise ya da sinagogda ibadet etmekte, dini bir […]

Manisa

Manisa Enerji Durumu 2. Bölüm

Manisa Elektrik Kullanım Durumu Manisa kentinde 2017 yılında faturalanan toplam (sokak aydınlatma, mesken, sanayi, tarımsal sulama ve ticarethane) elektrik tüketimi 2015 yılına göre % 16 artarak 4,61 TwH olarak belirlenmiştir. Bu tüketim miktarı tüm Türkiye’nin tüketmiş olduğu elektrik miktarının % 2,04 üne denk gelmektedir. Aşağıdaki grafikte 2017 yılında tüketilen elektrik miktarının kullanım yerine göre oranları […]

Manisa

Manisa Enerji Durumu 1. Bölüm

Manisa Doğalgaz Kullanım Durumu Manisa kentinde 2017 yılında toplam doğal gaz boru hattı uzunluğu 1129 km’dir. Manisa’da 2017 yılına göre doğalgaz abone sayısı 113638, 2018 yılında ise 131492 kişidir. Aşağıdaki grafik incelendiğinde Manisa’da 6 yılda abone sayısı ortalama olarak % 58 artış göstermiştir. Manisa‘da 2017 yılında hane başı ortalama tüketim 1008 m³, 2018 yılında ise […]