Hakkımda

about_3

KİMDİR ?

Samet Koyuncu 29 Şubat 1988 yılında Manisa’da doğdu. İlk ve lise öğrenimini Manisa’da tamamladı. 2012 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimiyle birlikte önceden beri süre gelen mimarlıkta sürdürülebilirlik çalışmalarında daha somut adımlar atmaya başladı. Sürdürülebilirlik konularındaki çalışmalarına Manisa’nın kentsel gelişimine faydası olması amacıyla Manisa kentini bu çalışmaların merkezine alarak 2019 yılında İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde yüksek lisans tezini tamamlamıştır. Manisa kenti için ekolojik kriterler belirleyerek Manisa’nın eko-kent olma sürecindeki çalışmaları ile daha sürdürülebilir bir kent olma çabasını amaç edinmiştir.

KULLANDIGI PROGRAMLAR

hakkimda_3

ÇALISMA ALANLARI

Peyzaj Tasarımı – Kentsel Tasarım

Açık Yeşil Alanlarda Tasarım Kriterleri

Teknik çizim, detay ve uygulama projeleri

3D Tasarım, modelleme, görselleştirme, animasyon

Sürdürülebilirlik – Mimarlık ilişkisi

Enerji Üretimi, Yenilebilir Enerji, Leed


MAKALELER

Kentsel Mekanların Tarih içerisindeki Değişimi Manisa Emekliler Parkı Örneği

Kentsel Dönüşümün Sorunsallaştırılmasının Michael Foucault Perspektifinden Manisa Örneğinde incelenmesi

Peyzaj Tasarım ve Uygulamalarında Proje Yönetim Süreçlerinin Ms Project Programı İle incelenmesi Manisa Şehzade Konutları Örneği

Manisa Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeşil Alan Yeterliliğinin İncelenmesi

Manisa Manolya Meydanında Adım Adım Alternatif Enerji Üretimi