Blog Makale

Dünyada Enerjinin Genel Durumu

Enerji insanlık tarihinin hiçbir döneminde göz ardı edilmemiştir. Her ne şekilde olursa olsun ilerlemenin temel gücü kesinlikle enerji olmuştur. Günümüzde enerji kalkınmışlığın bir göstergesi olarak kabul edilmekte, ülkelerin gelişmişliği kişi başına düşen enerji miktarı ile ölçülmektedir. Dünyanın enerji tüketimi son yirmi yıl içerisinde beklenenden % 57 daha fazla artmıştır. Aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı gibi geçmiş […]