Blog Makale

Dünyada Enerjinin Genel Durumu

Enerji insanlık tarihinin hiçbir döneminde göz ardı edilmemiştir. Her ne şekilde olursa olsun ilerlemenin temel gücü kesinlikle enerji olmuştur. Günümüzde enerji kalkınmışlığın bir göstergesi olarak kabul edilmekte, ülkelerin gelişmişliği kişi başına düşen enerji miktarı ile ölçülmektedir.

Dünyada Enerji Üretim Grafiği

Dünyanın enerji tüketimi son yirmi yıl içerisinde beklenenden % 57 daha fazla artmıştır. Aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı gibi geçmiş otuz yılın tüketim bilgileri ve gelecek yirmi yılın tahmin edilen tüketim değerleri verilmiştir. Grafiğe göre dünya enerji ihtiyacının büyük bir kısmı (yaklaşık olarak % 86) fosil yakıtlardan elde edilmektedir.

Dünyada Enerji Tüketim Grafiği

Yeryüzünde fosil yakıtların yol açtığı sera gazı emisyonlarının küresel ısınma ve iklim değişikliklerine yol açması bir yandan ise nükleer enerji kaynaklarının toplumsal, çevresel ve ekonomik açıdan maliyetinin yüksek olması ülkelerin farkındalığını sağlayarak kendi öz kaynaklarının önemi arttırıp, kullanmaya zorunlu hale getirmiştir. Özellikle teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan çağdaş gereksinimlerden dolayı, enerji üretimi ile ilgili bilimsel araştırmalar, alternatif ve daha kullanışlı enerji kaynaklarına yönelmiştir. Günümüzde sürdürülebilirliğin sağlanması ve doğal dengenin korunması için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının işlenmesi ve kullanılmasının önemi giderek artmaktadır.

EIA ( Enegy Information and Administration ) kurumu tarafından istatiksel veriler ışığında oluşturulan bilgiler doğrultusunda dünyanın toplam enerji üretim ve tüketim grafiği şekildeki gibidir.

Dünyada Enerji Üretim ve Tüketim Değerleri

Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere gelecek yaklaşık 20-30 yıl boyunca dünyada üretilen enerji talep edilip tüketilen enerji miktarını karşılayamayacak düzeye gelecektir. Ortaya çıkacak olan bu enerji açığını minimum seviyelere düşürmek için ya enerji kullanımında kısıtlamaya gidilecek ya da alternatif enerji kollarına yönelim arttırılacaktır.

Dünya nüfusunda görülen hızlı artış ile paralel olarak enerji tüketimine de yansımış ve mevcut enerjinin daha planlı kullanımını zorunlu hale getirmiştir.

Enerji kaynaklarının hızla tükenmeye başlamış olmasından dolayı günümüz ekonomik koşullarında enerjinin hem maliyetinin düşürülmesi gerekmekte hem de etkin ve ölçülü kullanılması gerekmektedir.

Bu makaledeki bilgiler Manisa kenti tez araştırmalarım sonucunda edinilen bilgilere göre derlenmiştir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir