Blog Makale

7. Ljubljana Yeşil Başkenti

Ljubljana Avrupa’nın yedinci yeşil başkenti olan şehrin üçte ikisi yeşil alanlardan oluşmaktadır.

Şehir ve orman iç içe girerek yeşil bir arazi kullanım örüntüsü göstermektedir. Kentin ödülü kazanmasındaki en önemli etmen ise yaklaşık 15 yıl gibi kısa bir süre de gerçekleşen dönüşümlerdir. Bu dönüşümlerin biri ulaşım olmak üzere kent merkezinin yayalaştırılması ile alakalıdır.


Ljubljana Kenti Genel Görünüm

Son yıllarda toplu taşıma, yaya yolu ve bisiklet ağları eklenmiştir. Ljubljana’da yeşil alanların ağaçlandırılması, yeni park alanları düzenlemeleri, sava nehrindeki setlerin yeniden canlandırılması gibi çevresel iyileştirme projelerini uygulamaya koymuştur.


Ljubljana Kenti Yıllara Göre Ulaşım Tercihlerinin Değişmesi

Atık suların arıtımı konusunda politikalar geliştirilmiş, yerel yönetimler kendilerine sıfır atık hedefi koymuş bulunmaktadırlar.


Ljubljana Kent Merkezi Yeraltı Atık Toplama Sistemleri

2020 yılında tüketilen enerjinin dörtte birinin yenilenebilir kaynaklardan karşılanması düşünülmektedir. Yine 2020 yılında karbon salınım miktarını da % 20 oranında düşürmeyi hedeflemektedirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir