Makale

Hazır Rulo Çim Uygulama ve Üretim Aşamaları

Hazır rulo çim, daha önce alana ekilerek oluşturulmuş, birkaç kez biçilerek ve bakımla kök gelişimi sağlanmış çimin, araziden kesilerek (kökleriyle birlikte) adeta bir halı gibi, sarılarak, başka bir alana serilmesi için hazır hale getirilmesidir. Özellikle sıcak yaz aylarında, ekme çimin riskli olduğu zamanlarda hazır çim uygulaması oldukça yaygındır.

Hazır çim (rulo çim) yaz ayları yanında, kısa bir süre içinde yeşil alan tesis edilmesi gerektiği hallerde de imdada yetişmektedir. Hazır çim uygulamalarının yaygın olmadığı dönemlerde hazır çim uygulaması oldukça pahalı ve külfetli bir iştir, ancak günümüzde hem daha pratik ve bilinçli bir şekilde uygulanmakta ve hem de daha ekonomik şartlarda hazır çim tesis etme olanağı mümkün olmaktadır. Hazır çim plastik halı saha değildir. Çoğu kişi bu yanılgıya düşmektedir. Hazır çimde diğer çim gibi iyi bir toprak hazırlığına ve hazır çimde beslenmeye ve bakıma gereksinim duyar.

Hazır çim Uygulanması

Rulo (hazır) çim uygulamalarında kullanılan karışım önemlidir ve ister hazır çim ve isterse ekme çim olsun o bölge koşullarına adapte olabilecek bir karışımın oluşturulması gerekmektedir.

Rulo (hazır) çimde başarı sağlayabilmek için ilk koşul döşendiği günden itibaren sıkça ve bolca su verilmesidir. Sulamada günün yakıcı sıcaklarından kaçınmalı ve daha serin saatler seçilmelidir.

Hazır çim alana serilmeden önce çim uygulanacak alan temizlenmeli ve çim toprağı işlenmeli, toprak iyi değilse iyi toprak serilmeli ve üzerine hazır çim uygulanmalıdır.
Rulo (hazır) çim uygulandıktan sonra silindirle sıkıştırılarak toprakla teması sağlanmalıdır.

Rulo Çim Üretim Aşamaları

Toprak Hazırlığı ve Tesviye

Hazır çim üretiminde toprak yapısı ve tekstürü dikkat edilmesi gereken en önemli hususların başında gelir. Üretim toprağı, geçirgen yapılı drenajı kolaylaştıran kumlu – tınlı tekstürde olmalıdır. Bu sayede çim kökleri toprak altında rahat hareket kabiliyetine sahip olur ve sık gelişir. Sık dokulu çimde üzerinde gezildiğinde halı hissi vermektedir.

Son teknoloji aletler kullanılarak işlenen bu toprak en son lazerli tesviye aleti ile milimetrik ölçüler ile tesviye edilerek tohum ekimine hazır hale getirilmektedir. Bu sayede çimler hasat edildiğinde çimin tüm kök yapısı aynı anda kaldırılmış oluyor.

Tohum Seçimi ve Ekimi

Türkiye pazarında genellikle Kuzey Avrupa menşeli çim tohumları kullanılmaktadır. Bu çim tohumlarının karakteristiği, kış aylarını kar örtüsü altında yaz aylarını da serin ve yağışlı ortamlarda geçirmeye uygundur. Oysaki yurdumuzun coğrafik yapısından dolayı farklı hava koşulları görülebilmektedir.

Ayrıca Kuzey Avrupa tohumlarından elde edilen çimler, kışların soğuk ve genelde don zararının sıklıkla görüldüğü, yazları ise sıcak ve az yağışın olduğu ülkemiz şartlarına uyum sağlayamamakta, çıkıştan kısa bir süre sonra kalitelerinde düşme görülmektedir.

Oysaki bir Akdeniz ülkesi olan ülkemiz için Amerika ve Orta-Güney Avrupa kökenli çim tohumlarının gerek teknik özellikleri gerekse de adaptasyon açısından yapılan denemeler ile daha uygun olduğu saptanmıştır.

Özenle seçilip karışımlar halinde hazırlanan çim tohumları yine büyük bir özenle, yurt dışından özel olarak getirilen son teknoloji ekim makineleri ile tesviyesi yapılan alanlara ekilmektedir.

Tohumların kullanım amacına uygun olarak sınıflandırılması gerekmektedir.

Yetiştirme Ağı Uygulaması (File)

 

Yurtdışından özel olarak ithal edilen yetiştirme ağlarını ekimi yapılan alanlara özel makine ile serilmektedir. Bu sayede hasat edilen çimler kesim ve transfer esnasında koparak dağılma sorununu ortadan kaldırmaktadır.

Sulama

Çimler bilinen durağan dinlenmiş suyun aksine hareketli akarsular ile sulanmalıdır. Çim hastalıklarından en çok bilinen ve en sık görülen mantar hastalığı genellikle durağan halde ki su birikintilerinde çoğalmakta bu suyun kullanımı ile de çimlere bulaşmaktadır.
Bu durum neticesinde de istenmeyen mantara bağlı hastalıklar ve çim ölümleri görülmektedir.

Ayrıca sulama için kullanılan suyun kalitesi kadar miktarı da seçimi yapılan çim türünün ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde yapılmalıdır.

Bununla beraber özel olarak seçilen çim türlerinin ihtiyaçlarını bilerek sulama programı oluşturmakta, ihtiyacı kadar su alan çimler de gelişmeleri ile kaliteyi yükseltmektedirler.

Gübreleme


Çim bitkilerine ihtiyaç duydukları dönemlerde kullanabilecekleri kadar gübre verilmelidir. Eksik ya da fazla gübreleme çimlerde çeşitli hastalık nekrozlara neden olabilir. Özellikle çim yetiştiriciliğinde toprakta uzun süre kalabilen yeni nesil gübreler kullanılmalıdır. Bu sayede kullanılabilir formdaki gerekli besin elementlerinin, yıkanarak ya da buharlaşarak topraktan bitki faydalanamadan uzaklaşmasının önüne geçilebilir.

Özellik ile 2-3 ay arası sürelerde toprakta yarayışlılığını kaybetmeden kalabilen kontrollü salınımlı kompoze gübreler kullanılmaktadır. Bu sayede çim bitkileri her daim ihtiyaç duyduğu besin maddesini toprakta bularak gelişimini arttırmaktadır.
Kontrollü salınımlı gübreler muhteviyatında ki son teknoloji polimer kaplama sayesinde özellikle hızlı nitrifike olan ve çim bitkisi için büyük önem taşıyan azotu uzun süre toprakta tutarak çimin yeşil rengini yaz kış muhafaza etmesini sağlamaktadır.

Biçme

Çimlerin biçim yükseklikleri ve sıklığı, kullanım amaçlarına göre farklılık göstermektedir. Futbol sahaları alanları için bu yükseklik 2-3cm arası iken, golf sahaları için yer yer 1cm’in de altına inebilmektedir. Çim biçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli faktör bıçaktır. Bıçaklar çok keskin olmalı, kesim sırasında çime vurarak hemen kesmeli, kökü toprak dışına çıkarmamalıdır.

Günümüzde gelişen teknoloji ile çimlerin daha sağlıklı gelişebilmesi için silindir bıçaklı çim biçme makinelerine geçilmeye başlanmıştır. Silindir bıçaklar çimi hızlıca keserek aynı zamanda toprağa da bastırmak sureti ile hem kökün toprak temasını kesmemekte hem de çimin yatay gelişimini teşvik ederek sık köklenmesini sağlamaktadır. Çim kökleri ne kadar sık gelişirse yüzeyi halı gibi bir görünüme kavuşur.

Kumlama ve Havalandırma

Hazır çim üretimi ağır yapıdaki killi topraklarda yapıldığında çim köklerinin sıkışmasının engellenmesi için havalandırma işlemi yapılmaktadır. Bu işlem yapılmadığı takdirde çimlerde sararmalar ve yer yer kelleşmeler ile çim ölümleri görülmektedir.

Ayrıca yine çim zeminlerde toprak yapısı killi olduğunda alt yapının çamur olmasının engellenmesi için zemine kumlama yapılmaktadır. Günümüzde bu işlem için profesyonel makineler üretilmekte ve yüksek fiyatlara satılmaktadır. Oysa ki çim üretiminden önce çimin ekim yapılacağı alanın toprak yapısı analiz edilse ve kumlu taban araziler seçilse bu işlemlerin yapılmasına dolayı ile de ekstra işçilik ve bakım masraflarının oluşmasına gerek kalmaz.

Hasat

Rulo çim hasatı özel makinelerle yapılmaktadır. Futbol sahaları için 4-11cm arası kalınlıkta ve 25-40m arası uzunlukta, 60-120cm genişliğinde; park ve bahçe alanları için 40-45cm arası genişlikte 1-3m uzunlukta ve 1,5-4cm arası kalınlıklarda çimler kesebilmektedir.

Bilgisayarlı makine ile kesimlerde kök yapısı zarar görmediği için çim uygulama alanına çok kısa sürede adapte olarak 1 hafta gibi kısa bir sürede yoğun kullanıma müsait olabilmektedir. Ayrıca rulolar eşit büyüklüklerde ve düzgün kesildiği için de uygulama esnasında uçlar birbirine tam temas ederek çimler arasında açıklık bırakmamakta bu da adaptasyon hızını arttırmaktadır.

Paletleme

Rulo halinde kesilen çimler ithal edilen son teknoloji makineler ile paletlenmekte ve palet filesi ile sarılmaktadır. Bu sayede ruloların transfer esnasında zarar görmesi engellenebilmektedir.

 

Transfer ve Nakliye

1 günden fazla sürecek yolculuklarda özellikle yaz aylarında frigo kamyonlar (soğutuculu kasalar) ile sevkiyat yapılarak yine çimlerin uygulama sahasına ilk hasat edildikleri andaki canlılıkları ile nakli sağlanmaktadır.

Rulo Çim Seçerken Dikkat Edilecek Unsurlar

 • Karışımda kullanılan çeşitlere
 • Rulo çimin yetiştiği toprağın ve rulo çimin uygulanacağı toprağın türüne
 • Rulo çimin tazeliğine
 • Uygulamanın nasıl yapılacağına
 • Hangi bakım planının uygulanacağına çok dikkat edilmelidir.
 • Rulo çim yaşayan bir bitki olduğundan dolayı tarladan kesiminin yapılmasının arkasından çok kısa süre içerisinde (tercihen 24 saat içinde) uygulamasının yapılması gerekmektedir. Üretimden itibaren sahaya uygulanması, daha sonraki bakım süreci, denetimi, uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi de başarıyı etkileyen önemli faktörlerdendir.

Rulo Çim Uygulama Sırasında Dikkat Edilecek Unsurlar

 • Çim döşemesine bordür kenarları ve yaya yolu gibi alanın uzun düz kenarı boyunca başlanmalıdır.
 • Çim kalıpları tuğla duvar örgüsü şeklinde birbirine bağlı derzler halinde yerleştirilerek aralarda boşluklar ve üst üste gelmelerin oluşmasını önlemek için kenarlarından birbirine sıkıca birleştirilir.
 • Eğimli alanlarda ise; çim kalıpları eğime dik olarak yerleştirilmelidir. Ek parçaların, kavisli alanların ve sulama başlıklarının etraflarını kesmek için keskin bir bıçak kullanılır.
 •  Toprak ve çimin iyi bir şekilde temas etmelerini sağlamak ve aralarında hava cepleri oluşmasını önlemek için döşeme sonrasında tüm çim alanı silindirlenmelidir.

Çim ve Çim Alanların Önemi

Şehirleşme ile birlikte yeşil alanların hızla yok olması gerek görsel ve gerekse sağlık açısından kötü çevre koşullarının oluşmasına neden olmuş ve zamanla bunun yapay yolla telafisine gidilmiştir.

Daha yaşanabilir ortamlar yaratmak için şehirlerde park ve bahçeler tesis edilmeye başlamıştır. Park ve bahçe tesisinde en onemli unsurlardan biriside çimdir.

 • Alanda bulunan ağaç ve çiçekler için güzel bir fon oluşturarak diğer bitkilerin güzelliğini ortaya çıkarır.
 • Çim alanlar görsel olarak estetik bir görünüm oluşturmaktadır.
 • Güneş ışınlarını emerek gözlerin güneş ışınlarından etkilenmesini azaltmaktadır.
 • Tozları engellemektedir.
 • Temiz bir ortam sağlamaktadır.
 • Spor sahalarında yumuşak bir zemin oluşturarak üzerinde daha emniyetle hareket edilebilir bir alan oluşturmaktadır.
 • Fazla eğim arzeden alanlarda tutucu görev görerek toprak kaymasını ve erozyonu engeller.
 • Isının absorbe edilmesi yolu ile biyoklimatik konfor sağlarlar.
 • Yaban hayatı için yaşama ortamı oluştururlar.
 • Psikolojik olarak insanlar üzerinde olumlu etkiler gösterirler.

FARKLI KAYNAKLARDAN DERLENMİŞ OLUP ALINTIDIR.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir